Share

‘ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದ’
ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ | ಅನು: ಡಾ. ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್

IMG-20160516-WA0001

ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ | dhvani mudrana

 

 

 

 

 

ನಾನು ಈತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬುದದಂತೆ ಹಬ್ಬಲು ಬಯಸಿದೆ.
ಗುಣವಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈತ ನರಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆ.
ಈ ತೆರನಾದ ಕ್ರೂರತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು.
ನೀನೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿ, ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀತಿವಂತರೇ,
ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಠೆಯೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ.
ಮುಗ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮುಗ್ಧತನ ಕ್ಷಮಿಸದಿರಿ.
ರಕ್ತ ವರ್ಣದ ಉರಿಯಿರುವ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡಿ.
ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ತುಮುಲಗಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಡಿ.
ಮುಂಬಯಿಯ ಕೆಂಪು ಧೂಳಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿ ನನ್ನ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ.
ಏಕೆಂದರೆ,
ನಾನು ಮತ್ತು ಈತ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ…
ನನ್ನ ಮತ್ತು ಈತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲಿನ ಬರಹದಂತೆ… ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹಾಡಿನಂತೆ…

ಮುಂಬಯಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು.
ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾ, ನಡೆಯುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಚನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು.
ಹಾಗೆ ಹೊರಟ ಪ್ರತೀ ಪಥಿಕನೂ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನೇ ತಲುಪುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಗುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಂಭಗಳೇ ಎಂದು ಆಗ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಈತ ಯಾರು ? ನಾನ್ಯಾರು ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಯಾರು ?
ನಾವು ನಶ್ವರ ದೇಹದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದೇವರೊಡನೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗಂಡ. ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವನು. ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ.
ಈತನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರಿತು ಹಾದು ಕೊನೆಗೆ ಈತನಲ್ಲಿ ಲೀನಳಾಗುವೆ.
ಆಗ ನನಗೆ ಮರುಪಯಣವಿರದು.

ಹಾವು ಪೊರೆ ಕಳಚುವಂತೆ ನಾನು ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಟಿಸಲು ಕೂಡ ಆಗಲಾರದವಳಾಗಿದ್ದೆ.
ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಯೋಗ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾಸಕ್ತರನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವವಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕವನಗಳು ಬಹಳ ಜನಗಳಿಂದ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.
ನನ್ನ ‘ಮುಕ್ತ ಪ್ರೇಮದ ಬರಹಗಳು’ ಜನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಫೋನುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ತೆರನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ನನಗೆ ವಿದಿತವಾಯಿತು.
ನಾನು ಎಂದೂ ಕಾಮೋನ್ಮತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ…

ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಆತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಬೇಕಂತೆ – ಎಂದು ಕೆಲಸದಾಕೆ ಹೇಳಿದಳು.
‘ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ?’
‘ನಾನು ಮೋಹನ, ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು.. ‘
‘ನಿನ್ನ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರು ಮೋಹನ’ – ಎಂದು ಅವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ.
ಆತನ ಮೌನ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ಬದುಕನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಖಡ್ಗದಂತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಬಳಸಿದ್ದೆ. ರಕ್ತವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೇನೆ ಹರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು…

ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ನಾನು ಚೈತನ್ಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣಿಯಾದೆ.
ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೀ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂತೋಷ ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯಿತು.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದಿಂಬಿಗೊರಗಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಓದುಗರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ನನಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಓದುಗರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿವಾಗಿತ್ತು.
ಲೇಖಕಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಕೊಡುವಳು ಏಕೆಂದರೆ, ಲೇಖಕಿಯು ಬೆಳಕು ತುಂಬಿದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೀನಿನಂತೆ.
ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲಾರಳು…

ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು ದೂರ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ದೇಹ ಜಡವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಾದ ‘ಗ್ರೇ ಹೌಂಡ್ ‘ನಂತೆ ಹಾರಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸು ನಿದ್ದೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿತ್ತು. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಹಸಿವೆಗಳು ತೃಪ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ತಹತಹ ಕುದುರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಂಬುಗೆ. ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ತೀರಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ಕವಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು. ಕವಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೋವು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಕವಿಯತ್ರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಲ್ಲ – ಅದು ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.
ಬರಹಗಾರರಲ್ಲದವರು ಬರಹಗಾರರನ್ನು ನಂಬರು. ಈರ್ವರೂ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದ ಹೋಲಿಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಿನ್ನರು. ಕಾಣದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು.
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟದ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತವೆ.
ಬರಹಗಾರನ ಸತ್ವ ಬರೆಯಲಾರದವನಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗದು. ಇಂತಹವರೆದುರು ಬರಹಗಾರ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಡುಪಿನ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ
ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯ ಅತಿರೇಕಗಳಿಂದ. ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಬೇರೆಯವರ ಗುಪ್ತ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ ವಿಮುಖಳಾಗಿ
ತನ್ನಂತೆಯೇ ಹಗಲುಗನಸನ್ನು ಕಾಣುವವರ ಜತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಲೇ ಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದೆ…
ಒಂಟಿತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಒಂಟಿತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆ.

ಕೇವಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬದುಕು ಸವೆಸಿದ್ದು ಅರಿವಾಯಿತು.
ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ?
ನನ್ನ ದುಃಖ ಕರಿನಾಯಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನನು ‘ಕಮಲಾ’ ಎಂದೂ, ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನಳೆಂದು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಿ ನನಗಿದೆಯೆಂದೂ ನಂಬಿದ ಮೂರ್ಖತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಭೂತ – ಭವಿಷ್ಯ – ವರ್ತಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದನ್ನು,
ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಶೇಖರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅವನ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿನ ಅಳೆಯಲಾರದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಜವಾದದ್ದು.
ಅಂತರ್ಮುಖಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವ ಹಸಿವೆಯುಂಟು.
ಈ ಹಸಿವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಸಿವೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಮರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನಶ್ವರವಾಗಿರುವುದು ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.

~

“ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ – ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಥೆ, ಮೊದಲ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯಬೇನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೆಯತೊಡಗಿದೆ…
ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಗಂಡುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಮೋಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಈ ಕೃತಿಗಾಗಿ ನಾನು ತೆತ್ತ ಬೆಲೆ ಅಪಾರ. ಆದರೂ ನಾನು ಬರೆದುದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಆನಂದ ಬೇರಾವುದೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ –
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.
ಈ ಬರವಣಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪಾದಕರಿಗಿತ್ತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಷ್ಟೇ ಬರೆದುದಲ್ಲ ;
ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲಾಗಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತರಂಗ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.”

 • ಕಮಲಾ ದಾಸ್

———

ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅವರ “ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ”ಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವವರು ಡಾ. ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ . ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಜಿ.

Share

One Comment For "‘ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದ’
ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ | ಅನು: ಡಾ. ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್
"

 1. nagraj harapanahalli
  23rd August 2016

  ಬಯಲು ಬಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಇದೇ…

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 7 days ago No comment

  ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇಕೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ?

        ಕವಿಸಾಲು           ತಿರುಕನ ಕನಸಲ್ಲ ನನ್ನದು ತಿರುಕನಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮರುಕ ಗಿರುಕ ಎಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳ ತಮ್ಮಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತಿರಬಹುದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋ ನಾನು ತಿರುಕ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು? ತಿರುಕನದೇನೋ ಕನಸಿತ್ತು ನನ್ನದು ಕೂಡಾ ಕನಸೆಂದು ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿರುವವರು ಕನವರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ...

 • 1 week ago No comment

  ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನರಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

      ಅತಿಥಿ           ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರಮಾದವೇನಾದರೂ ಆಯಿತೇ? ಒಂದೇ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿರಬಹುದೇ? ಎಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2018ರ ಕೇಂದ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಸಾಹಸದ ಆ ನಿಮಿಷಗಳು

          ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಜಿಗಿತದ ರೋಚಕತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.         ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು, ಅಕೌಂಟೆಂಟುಗಳು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರೀ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಧಾವಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ಚಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ...

 • 3 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಫಿಫಾ ಫಿವರ್

  ಅಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಬೇರೇನನ್ನೋ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೊಂದು ಸುಂದರ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್. ಆವರಣದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಬಂದವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮೈದಾನದಂತಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೂ, ಈಜುಕೊಳವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್. ನಾನು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಲುವಾಂಡಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನನಗೆ ಅನ್ನದಾತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳೇ. ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ...

 • 3 weeks ago No comment

  ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ದಾರಿಯೇ ದೈವ… ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ

  ಪ್ರವಾಸಿ ಸವಿತಾ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ   ಇದು ನಾನು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ನವ ಮಾನವ’ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಸಿಕದ (ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 2011ರ ...


Editor's Wall

 • 11 May 2018
  2 months ago No comment

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾ?

  ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟನೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ...

 • 10 May 2018
  2 months ago No comment

  ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ; ವಾರವಿಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ!

  ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂಬಂಥ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿರ, ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುರಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬೇಡುವ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ...

 • 03 May 2018
  2 months ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕು ದೂಡಬೇಕು

                    ಆಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ವರ ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.   ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಘಟಿಸಿತ್ತೋ ಅರಿಯೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಕಕ್ಕ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ...

 • 30 April 2018
  3 months ago No comment

  ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹೋರಾಟದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು

  ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಘಳಿಗೆಯೇ ಇಂಥದೊಂದು ಘಟನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಾದವಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸೂ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.   ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜದೆದುರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟೂ ವಾಮಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟತನ ಹೇಗೆ ಅಗಾಧ ಸಾಗರದ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ...

 • 28 April 2018
  3 months ago No comment

  ಮೈಬಣ್ಣವೆಂಬ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ

  ಈ ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥವಾದುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮೋನ್ನತಿ ಎಂಬಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಕುರೂಪವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೈಯುತ್ತಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ 1997ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಪುರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಪ್ಲವ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ...