Share

ಘೋರ ವಂಚನೆಯೊಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ…
ಸಂಪಾದಕ

ಆನಂದವೆಂಬುದು ರಕ್ತದ ಹಸಿವನ್ನು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿಷಮಯ ವಾಸ್ತವ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದದ್ದೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಯಾವುದು, ಮುಖವಾಡ ಯಾವುದೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿ ಘೋರ ವಂಚನೆಯೊಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತ ಗಹಗಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

 

ವಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಬರೆದ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ:

ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೇ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ
ಕರೆದರು ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೆಲ್ಲ
ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ

ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳ ಮುದ್ದಿನ ಮಳ್ಳ
ಮೈಸೂರರಮನೆಗೆ
ರಾಜನ ಸಂಗಡ ರಾಣಿಯೂ ಇದ್ದಳು
ಅಂತಃಪುರದೊಳಗೆ

ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಬೇಗನೆ ಹೇಳೋ
ನೋಡಿದ ಆನಂದ
ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೇ ಕಂಡೆನು
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇಲಿಯೊಂದ.

~

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಝಗಮಗಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದೆ, ತನಗೇನು ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಾನೇನನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೋ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡಿತಲ್ಲ, ಆ ಬೆಕ್ಕು ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಜ ರಾಣಿಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪಾಲಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೂ ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೇ ಇಲಿ ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ.

ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅದರ ಸಹಜ ಚರ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುವುದನ್ನು, ಬಹುಶಃ ತಮಾಷೆಯ ಗುಣದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತೇಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಹಿಂಸೆ, ಬೆಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಕಾಮ ಎಂದು ನೋಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ದೇಸಾಯರ ಈ ಪದ್ಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಲಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ಇಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಸಹಜ ಬೇಟೆ. ಆದರೆ ಇಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಆನಂದಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆಗೆ ತುಡಿಯುವ ಆನಂದವೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಧನ್ಯತೆಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಆನಂದಪಡುವುದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಗುವೊಂದು ಆನಂದಿಸುವಷ್ಟೇ ಮಾರ್ದವ ಘಟನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾರ್ಜಾಲ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.

ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ. ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿನಿಸಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿನಿಸು ಎರಡೂ ಆಗಿರುವುದು ಇಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮೈಸೂರರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಂದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಮಗು ಇನ್ನಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳದೆ, ಕಂಡ ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು, ಕೋಮಲವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಅದು. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಲಿ ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದರೆಡೆಗೆ ತೀರಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ವಾಲುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಗುವಿಗೆ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ಸಡಗರ ಬಹುಶಃ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಹೀಗೆ ಖುಷಿಯ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಟುವಾಗ, ಆ ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಗುಣವೇ ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವಾಹಕ. ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇಲಿ ಕಂಡ ನಂತರ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.

~

ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಲ್ಲಣದ ದಿನಗಳು ಇಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ತೋರಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬಯಸದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರವು ಎಂಬುದು. ಆನಂದವೆಂಬುದು ರಕ್ತದ ಹಸಿವನ್ನು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿಷಮಯ ವಾಸ್ತವ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದದ್ದೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಯಾವುದು, ಮುಖವಾಡ ಯಾವುದೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿ ಘೋರ ವಂಚನೆಯೊಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತ ಗಹಗಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನೆರಳೊಂದು ಹಂದಾಡುತ್ತಲಿದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಮಗುವಿನ ಅಳುವಿನಂಥ ದನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನೋವಿನ ದನಿ ಆ ವಿಲಕ್ಷಣ ನೆರಳಿನದ್ದೇ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಸುವ ಹಿಕಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ ಕೂತಿದೆ.

ಇಂಥ ಕರಾಳತೆಯ ನಡುವೆ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕಿನಂಥ ಬೆಕ್ಕನ್ನೂ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತರಿಸುವ ಮಗುವನ್ನೂ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು!

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 2 days ago No comment

  ಈ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ

    ಕವಿಸಾಲು       ಈ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ ಮೌನದಲ್ಲೆ ಗರಬಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯ ತೊಟ್ಟ ಮಗುವಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲಿ ದೂರ ಉಳಿದ ಭಾವಗಳು ಅಲೆಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಪಾದಮುಟ್ಟಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತವೆ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಗೂಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿವೆ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದು ಮರೆತು ಬಂದನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ ತಾಯಿಯ ದಾರಿಯ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೇ ನೋಡುತಿವೆ ಅರ್ಧದಲೇ ಮರೆತ ...

 • 5 days ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ವೇದಿಕೆ, ಶಾಲು, ಸನ್ಮಾನ, ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ

                      ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ದೀನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮಾತು ಆಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಲೈಕು ಕಮೆಂಟುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಉಳ್ಳವರ ಜಗಮಗಿಸುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಳಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ಮನಗಾಣಿಸತೊಡಗಿತು.   ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಜೊತೆ ಬೇಸರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ‘ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಥ ...

 • 6 days ago No comment

  ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ

    ಕವಿಸಾಲು       ಜೋಪಡಿ ತುಂಬಾ ಮಂಪರುಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಚಂದಿರನ ಅಂಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಗುಡಿಸಲು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನಡು ಮನೆಯ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಕಸಬರಿಗೆಯ ನಾಡಿಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಯ ರಕ್ತ ಬಸಿದವರ ರೂಪಾಂತರ ಸಾಲು ನದಿಗಳ ಸರಪಳಿಯಂತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹೊಗೆ ಜಂತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಪ್ಪೆನ್ನದ ತಪೋ ವನಗಳು ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರದೊಳಗೂ ಸದಾ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಹದಗೊಳ್ಳೊ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಕಥೆ

                      ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾಲಾದ ಬಾಲಕಿಯರು ಗಂಡಿನ ಕಾಮದ ದಳ್ಳುರಿಯ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡು ಹೇಯ, ಭೀಬತ್ಸ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅನಾಥಾಲಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನಿನ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾತನಾಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.   ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ ನಗರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಅರ್ಥ ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಅಗ್ಗವೇ!

    ನಾವಿಂದು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳ ಬಲಿದಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ ಕನಸಿದೆ, ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವಿರಬೇಕಷ್ಟೇ.   ಅದೊಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ… ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುಣ-ತರುಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು? ...


Editor's Wall

 • 15 August 2018
  5 days ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ವೇದಿಕೆ, ಶಾಲು, ಸನ್ಮಾನ, ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ

                      ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ದೀನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮಾತು ಆಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಲೈಕು ಕಮೆಂಟುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಉಳ್ಳವರ ಜಗಮಗಿಸುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಳಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ಮನಗಾಣಿಸತೊಡಗಿತು.   ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಜೊತೆ ಬೇಸರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ‘ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಥ ...

 • 09 August 2018
  2 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಕಥೆ

                      ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾಲಾದ ಬಾಲಕಿಯರು ಗಂಡಿನ ಕಾಮದ ದಳ್ಳುರಿಯ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡು ಹೇಯ, ಭೀಬತ್ಸ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅನಾಥಾಲಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನಿನ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾತನಾಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.   ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ ನಗರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ...

 • 01 August 2018
  3 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಕೊನೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟವಳು

                      ಈಗ ಆಗಿನಂತೆ ನಗು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಅದೇ ಘಟಿಸಿಹೋದ ಚೋದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು?   ಮೊನ್ನಿನ ಮುಂಜಾವಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡದ್ದೇ ಅವಳ ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದ. ‘ನಾನ್ ಕಣೇ ರಾಜಿ’ ಎಂದರೆ ನಾನು, ‘ರಾಣಿನಾ?’ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ‘ರಾಜಿ ಮಾರಾಯ್ತೀ ಮರೆತುಬಿಟ್ಯಲ್ಲ’ ಆಪಾದಿಸಿದಳು. ರಾಣಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎಡಕ್ಕಿದ್ದ ಗೆಳತಿ. ರಾಜಿ ಬಲಕ್ಕಿದ್ದವಳು. ಇಬ್ಬರ ...

 • 25 July 2018
  4 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ; ಸುಡುಸುಯ್ಲು!

                      ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿನ ಸುಡುಸುಯ್ಲುಗಳು ಇಷ್ಟೇಕೆ ಸುಡುತ್ತವೆ? ಹೊರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದೇಕೆ ತಣ್ಣಗೆ ತಣಿದುಬಿಟ್ಟ ಮಂಜುಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?   ಆ ದಂಪತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಹಾಡು ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲ ಪತಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿರಬೇಕು. ‘ಏನ್ ಸಾರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ’ ಅಂದಾಗ ‘ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ?’ ಎಂದಿದ್ದ ...

 • 11 May 2018
  3 months ago No comment

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾ?

  ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟನೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ...