ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅದೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಅರ್ಚನಾ ಎ ಪಿ

2 weeks ago

      ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?           उन्होंने हमें आज़मा कर देख लिया इक धोका हमने भी खाकर देख लिया क्या हुआ हम ...