Share

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ…
ಕಾದಂಬಿನಿ

 

ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 600 ರಿಂದ 1000 ಮರಿ ಮಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗಿಸಿವೆ.

 

ಅತಿಥಿ | ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

 

 

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅಸೀಮ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂದು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ದಿನವೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೆರೆದರೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಇಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾದೆ!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗುಬ್ಬಿಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಮನೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು.

ಈ ಬೆರಗನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಾರೆ.

ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆಯದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಡು ಹಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ರಮ್ಜಾನ್ ದರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದ ಕಾಲವೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದು ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಮಾತದು. ಆದರೆ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಗುಬ್ಬಿಯೆಂದು ತೋರಿಸಲೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ್ ಗಳು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ಅಥವಾ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ.

ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು, ಆಗ ಪ್ರತಿಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಂದೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಹೇಗೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಾದವು. ಆಗ ಅವಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಳಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳು ಕದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಹೊತ್ತುತರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು, ಬಯಲು, ಬೆಟ್ಟ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಲೇಔಟಾಗಿ, ಸೈಟುಗಳಾಗಿ, ಬಂಗಲೆಗಳೆದ್ದು ನಿಂತವು. ಹಕ್ಕಿಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವು, ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲೆಂದವು. ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಿತ್ತಲುಗಳೂ ಮಾಯವಾದವು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೇಗೋ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವು ಎನ್ನೋಣ. ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳೂ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತ, ಅವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೇರಾ ನೇರಾ ಹೊಣೆಗಾರನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ (ಅದೂ ತನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ) ಎತ್ತಿಹಾಕುತ್ತ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದ! ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಘನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾದ ಕೆಲ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಬ್ಬರು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಿತ ಪ್ರೇಮ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೇಬರ್ ಕಾಲನಿಯ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸೈಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ನಂತರ ಈ ಅಕ್ಕಿಮಿಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ನೆಲೆಯಾಯಿತಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಸೀಮ ಗುಬ್ಬಿಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೈವುಡ್ಡಿನ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಗೂಡೊಳಗಿನ ಕೃತಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಉರುಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಇಬಿಯವರ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದಿಟ್ಟರು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದರು. ಅಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದವು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ಇವರು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನೇರ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ, ದೇವರ ಕೋಣೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ತಂದು ಗೂಡು ನೇಯ್ದು ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ಇಷ್ಟೇಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲೂ ಹೊಕ್ಕವು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದ ಉಸಿರು. ಹೀಗೆಂದೇ ಅವರ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿನ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಈ ಡಿಸ್ಕುಗಳಿಗೂ ಗೋಡೆಗೂ ನಡುವೆ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿದವು. ಆದರೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಯ್ತು!

ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗೂಡುಗಳು ಇವೆ, ಅದಲ್ಲದೆ 3 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸಾರಗಳಿವೆ. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಪೇರಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಸಿದ ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 600 ರಿಂದ 1000 ಮರಿ ಮಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗಿಸಿವೆ.

ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೇವಲ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಗಿಡುಗಗಳು ಬರುವುದಿದೆ. ಆಗ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ ಗಿಡುಗವೊಂದನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಹೀಗೆ ಕೆಡವಿದರೂ ಆ ಗಿಡುಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯವರಿಗೆ. ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇವರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಚಿಕನ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟುಬಂದರು. ಆದರೇನು ಈ ಗಿಡುಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರತೊಡಗಿತು.

ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸಾಕುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕವರು, ಇದು ಯಾವ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆಗಾಗ ಗೂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಂದೊಟ್ಟುವ ಹುಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಗೂಡನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಿಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಕ್ಕಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಬಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವೆಡೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೀನಾ, ಮಹಿಮಾ, ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆಯೇ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು? ಇಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಪ್ರೇಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣವೇ?

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 1 week ago No comment

  ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇಕೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ?

        ಕವಿಸಾಲು           ತಿರುಕನ ಕನಸಲ್ಲ ನನ್ನದು ತಿರುಕನಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮರುಕ ಗಿರುಕ ಎಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳ ತಮ್ಮಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತಿರಬಹುದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋ ನಾನು ತಿರುಕ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು? ತಿರುಕನದೇನೋ ಕನಸಿತ್ತು ನನ್ನದು ಕೂಡಾ ಕನಸೆಂದು ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿರುವವರು ಕನವರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ...

 • 1 week ago No comment

  ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನರಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

      ಅತಿಥಿ           ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರಮಾದವೇನಾದರೂ ಆಯಿತೇ? ಒಂದೇ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿರಬಹುದೇ? ಎಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2018ರ ಕೇಂದ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಸಾಹಸದ ಆ ನಿಮಿಷಗಳು

          ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಜಿಗಿತದ ರೋಚಕತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.         ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು, ಅಕೌಂಟೆಂಟುಗಳು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರೀ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಧಾವಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ಚಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ...

 • 3 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಫಿಫಾ ಫಿವರ್

  ಅಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಬೇರೇನನ್ನೋ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೊಂದು ಸುಂದರ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್. ಆವರಣದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಬಂದವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮೈದಾನದಂತಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೂ, ಈಜುಕೊಳವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್. ನಾನು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಲುವಾಂಡಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನನಗೆ ಅನ್ನದಾತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳೇ. ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ...

 • 3 weeks ago No comment

  ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ದಾರಿಯೇ ದೈವ… ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ

  ಪ್ರವಾಸಿ ಸವಿತಾ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ   ಇದು ನಾನು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ನವ ಮಾನವ’ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಸಿಕದ (ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 2011ರ ...


Editor's Wall

 • 11 May 2018
  2 months ago No comment

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾ?

  ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟನೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ...

 • 10 May 2018
  2 months ago No comment

  ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ; ವಾರವಿಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ!

  ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂಬಂಥ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿರ, ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುರಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬೇಡುವ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ...

 • 03 May 2018
  2 months ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕು ದೂಡಬೇಕು

                    ಆಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ವರ ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.   ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಘಟಿಸಿತ್ತೋ ಅರಿಯೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಕಕ್ಕ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ...

 • 30 April 2018
  3 months ago No comment

  ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹೋರಾಟದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು

  ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಘಳಿಗೆಯೇ ಇಂಥದೊಂದು ಘಟನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಾದವಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸೂ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.   ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜದೆದುರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟೂ ವಾಮಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟತನ ಹೇಗೆ ಅಗಾಧ ಸಾಗರದ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ...

 • 28 April 2018
  3 months ago No comment

  ಮೈಬಣ್ಣವೆಂಬ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ

  ಈ ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥವಾದುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮೋನ್ನತಿ ಎಂಬಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಕುರೂಪವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೈಯುತ್ತಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ 1997ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಪುರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಪ್ಲವ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ...