Share

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ…
ಕಾದಂಬಿನಿ

 

ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 600 ರಿಂದ 1000 ಮರಿ ಮಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗಿಸಿವೆ.

 

ಅತಿಥಿ | ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

 

 

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅಸೀಮ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂದು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ದಿನವೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೆರೆದರೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಇಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾದೆ!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗುಬ್ಬಿಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಮನೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು.

ಈ ಬೆರಗನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಾರೆ.

ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆಯದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಡು ಹಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ರಮ್ಜಾನ್ ದರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದ ಕಾಲವೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದು ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಮಾತದು. ಆದರೆ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಗುಬ್ಬಿಯೆಂದು ತೋರಿಸಲೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ್ ಗಳು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ಅಥವಾ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ.

ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು, ಆಗ ಪ್ರತಿಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಂದೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಹೇಗೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಾದವು. ಆಗ ಅವಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಳಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳು ಕದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಹೊತ್ತುತರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು, ಬಯಲು, ಬೆಟ್ಟ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಲೇಔಟಾಗಿ, ಸೈಟುಗಳಾಗಿ, ಬಂಗಲೆಗಳೆದ್ದು ನಿಂತವು. ಹಕ್ಕಿಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವು, ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲೆಂದವು. ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಿತ್ತಲುಗಳೂ ಮಾಯವಾದವು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೇಗೋ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವು ಎನ್ನೋಣ. ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳೂ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತ, ಅವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೇರಾ ನೇರಾ ಹೊಣೆಗಾರನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ (ಅದೂ ತನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ) ಎತ್ತಿಹಾಕುತ್ತ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದ! ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಘನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾದ ಕೆಲ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಬ್ಬರು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಿತ ಪ್ರೇಮ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೇಬರ್ ಕಾಲನಿಯ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸೈಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ನಂತರ ಈ ಅಕ್ಕಿಮಿಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ನೆಲೆಯಾಯಿತಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಸೀಮ ಗುಬ್ಬಿಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೈವುಡ್ಡಿನ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಗೂಡೊಳಗಿನ ಕೃತಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಉರುಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಇಬಿಯವರ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದಿಟ್ಟರು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದರು. ಅಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದವು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ಇವರು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನೇರ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ, ದೇವರ ಕೋಣೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ತಂದು ಗೂಡು ನೇಯ್ದು ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ಇಷ್ಟೇಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲೂ ಹೊಕ್ಕವು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದ ಉಸಿರು. ಹೀಗೆಂದೇ ಅವರ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿನ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಈ ಡಿಸ್ಕುಗಳಿಗೂ ಗೋಡೆಗೂ ನಡುವೆ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿದವು. ಆದರೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಯ್ತು!

ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗೂಡುಗಳು ಇವೆ, ಅದಲ್ಲದೆ 3 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸಾರಗಳಿವೆ. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಪೇರಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಸಿದ ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 600 ರಿಂದ 1000 ಮರಿ ಮಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗಿಸಿವೆ.

ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೇವಲ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಗಿಡುಗಗಳು ಬರುವುದಿದೆ. ಆಗ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ ಗಿಡುಗವೊಂದನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಹೀಗೆ ಕೆಡವಿದರೂ ಆ ಗಿಡುಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯವರಿಗೆ. ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇವರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಚಿಕನ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟುಬಂದರು. ಆದರೇನು ಈ ಗಿಡುಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರತೊಡಗಿತು.

ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸಾಕುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕವರು, ಇದು ಯಾವ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆಗಾಗ ಗೂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಂದೊಟ್ಟುವ ಹುಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಗೂಡನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಿಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಕ್ಕಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಬಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವೆಡೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೀನಾ, ಮಹಿಮಾ, ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆಯೇ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು? ಇಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಪ್ರೇಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣವೇ?

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 6 days ago No comment

  ಕವಿಸಾಲು | ಒಲವಿನಾಟ

      ಕವಿಸಾಲು       ಶರದೃತು ತೂರಿದ ಪುಂಡ ಗಾಳಿಗೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಉದುರಿ ಮಳೆಗೆ, ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಒಡಲನೊಡ್ಡಿ ಹಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಬರಿದು ಮೈಯ ಕೊಂಕಿಸಿ, ತಲೆಯ ಹೊರಳಿಸಿ ಚಳಿಯ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಚಿಗುರ ಬಯಕೆಯ ನಸು ಪುಳಕ ಹಸಿರ ಉಸಿರಿನ, ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡಿನ ಕನಸ ಹೊದಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಒಡಲು ತುಂಬಲು ಬಯಕೆಯಾಗಿ ಟೊಂಗೆ-ರೆಂಬೆಗಳಲಿ ಕವನ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತ ಒಲವಿನೋಲೆಯ ...

 • 1 week ago No comment

  ಕವಿಸಾಲು | ನಕ್ಷತ್ರ ನಾವೆ

    ಕವಿಸಾಲು       ಮೋಡವೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದಂತೆ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಮನೆಜಂತಿಗಳ ತುಂಬಾ ನೇತುಕೊಂಡಿದೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳೇ ಮನೆಯ ಜಂತಿಗಳಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಂತೆ ಕಂಡರು ಮಿನುಕು ಹುಳುಗಳ ಹಾಗೆ ಚಿಮಣಿದೀಪದ ನೆರಳು ಸದಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗೋಡೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೂದಿಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಪ್ಪುಕಾಡಿಗೆಗಳ ಹಾಗೆ ಗೋಚರ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಸುಗುಡುವ ಹೊಗೆ ಉಗಿಬಂಡಿಯ ಕಾಲಚಕ್ರದಲಿ ದಿನಗಳ ದೂಡಿದಂತೆ ಹೊಗೆಯ ಬೇಗೆಯಲಿ ಅವಳೆಂದೂ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ ಹಣೆಯ ಬೆವರಿನ ಗಟ್ಟಿ ತಾಜಾತನದ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕಲರವ | ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಕಥೆ…

      ಕಲರವ           “ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀಯ, ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡು” ಎಂದಳು ಭಾರತದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ. “ಹೌದಲ್ಲವಾ” ಅಂತ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ –ಪ್ರೇಮ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದೆಂದರೆ, ‘ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡುವ’ ಕಷ್ಟ. ವೈಚಾರಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡದ ಕಾಲವಿದು. ಇನ್ನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕವಿಸಾಲು | ಅಲೆಗಳೆದ್ದ ಕೊಳ…

      ಕವಿಸಾಲು         ಅಲೆಗಳೆದ್ದ ಕೊಳವಿದು, ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಕಾಯಕವಷ್ಟೇ ನಿನ್ನದು ಎದ್ದ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇನಿತು ಅಧಿಕಾರವು ದೂರಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆ ತಾನೇ ಏಕೆ? ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಕೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಕ್ಕ ನಗುವಿನಲಿ ನೋವಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿವೆ ನೂರು ಭಾವಾರ್ಥ ಮುಚ್ಚಟೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿ ದಿರಿಸಿಟ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಅನುಪಮ ಭಾವದಿ ದೊರಕಿದ್ದು ...

 • 3 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಓದು ಮಗು ಓದು…

      “ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಾ… ಪಠ್ಯದಾಚೆಗೂ ಅವರು ಏನೇನು ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು” ಎಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಿತ್ರರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೂರು. ಓದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ರವಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ… ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೂರು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ...


Editor's Wall

 • 31 August 2018
  3 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಓದು ಮಗು ಓದು…

      “ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಾ… ಪಠ್ಯದಾಚೆಗೂ ಅವರು ಏನೇನು ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು” ಎಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಿತ್ರರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೂರು. ಓದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ರವಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ… ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೂರು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ...

 • 30 August 2018
  3 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ತಮ್ಮ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಾವೇ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಮೊಳೆ

                      ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.   2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರೀಕರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಭಯದ ನೆರಳು ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೊಲೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಗಲಭೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ಧಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ...

 • 26 August 2018
  3 weeks ago No comment

  ಗೆದ್ದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಮಾತುಗಳು

      ಜನರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಜನಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಯಾವಾಗ?     “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಮುವಾದಿಯೇತರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂಜರಿಯಕೂಡದು.” ಇವು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. “ನಾವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ...

 • 26 August 2018
  3 weeks ago No comment

  ಕಡು ಭಯಂಕರ ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಅವಳಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ಜೀವಗಳೊ!

    ಅವಳೊಳಗೀಗ ಕನಸುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿಂಚು ಸ್ಫುರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವ ಯಾತನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.       ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಏಳು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಮನಿತರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ – ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಎಂಥ ನರಕಮಯ ಎಂಬುದನ್ನು ...

 • 23 August 2018
  4 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ದುರ್ಬಲ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಹೊಂಚುವ ಹದ್ದುಗಣ್ಣುಗಳೆದುರು ಹೆಣ್ಣು ದೇಹ

                      ಲೋಕದ ನೀತಿಯೇ ಅದಲ್ಲವೇ? ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಬಲಿಗಂಬಕ್ಕೇರಿಸುವುದು?   ‘ಟೈಟಾನಿಕ್’ ಎನ್ನುವುದು ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈ ಹೇಗೆ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಶಕ್ತ ರೂಪಕ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ತುಳಿಯುವ, ಅವರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಹವಣಿಸುವ ವಿಕರಾಳ ಆಟವೊಂದು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ...