0

ಕಳ್ಳ ಬಿಟ್ಹೋದ ಚಂದಿರ
ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾಲಂ

2 years ago

  ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ | CHITTE BANNA     ಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖು ರ್ಯೊಕೋನ್ (Rykon)ನ ಪುಟ್ಟ ಎಲೆಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಹೊಕ್ಕುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕದಿಯಲೇನಿದೆ? ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೋಗುಣಿ, ಚಿಂದಿ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ರ್ಯೊಕೋನ್ ಹೊರತಾಗಿ? ಬರಿಗೈಲಿ ವಾಪಸು ಹೊರಟ ...

0

ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ

2 years ago

ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ | CHITTE BANNA     ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಹಳೇ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಕಟ್ಟುವ ಹುಕಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿವಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ...