0

ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣಬೇಕಿರುವ ಇತಿಹಾಸ
ಡಾ. ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ

1 year ago

  ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಓದುತ್ತಿರುವುದರ ಆಚೆಗೂ ಬೇರೇನೋ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾ. ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು.     ...

0

ಆನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಜಗದೀಶ್‌ ಕೊಪ್ಪ

3 years ago

ಅಶೋಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸರಣಿ ಸಂಪುಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ “ಎಲಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್” ಎಂಬ ಈ ಕೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅವನ ಏಳು ಬೀಳಿನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದಯ ಮತ್ತು ...