ಕೊನೆಯ ಗಾಡಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ
ಭಾರತಿ ಬಿ ವಿ

9 months ago

          | ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕಡಲು       ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು (Visitors to the City) ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ       ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜನ್ನು ...