2

ಮನೇಲಿ ಮಂಡೂಕ ಮಹಾಶಯ; ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೂಬೆರಾಯ!
ಪ್ರಸನ್ನ ಆಡುವಳ್ಳಿ

1 year ago

            ಇವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಂಡೂಕರಾಯರು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು. ಸಂಜೆ ಏಳಾಗುತ್ತಲೇ ಅದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾರುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ. ನಾನೂ ...

0

ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಾರ್ಟು
ನೋಟ್‌ Com

3 years ago

ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಳಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ತನ್ನ ಬೆರಗುಗಳು, ನಿಗೂಢಗಳು ಮತ್ತು ತಾನು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಸರ್ಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸುಂದರ ಹೃದಯವೂ ಆಗಿದೆ. ...