2

ಮನೇಲಿ ಮಂಡೂಕ ಮಹಾಶಯ; ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೂಬೆರಾಯ!
ಪ್ರಸನ್ನ ಆಡುವಳ್ಳಿ

10 months ago

            ಇವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಂಡೂಕರಾಯರು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು. ಸಂಜೆ ಏಳಾಗುತ್ತಲೇ ಅದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾರುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ. ನಾನೂ ...

0

ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಾರ್ಟು
ನೋಟ್‌ Com

3 years ago

ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಳಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ತನ್ನ ಬೆರಗುಗಳು, ನಿಗೂಢಗಳು ಮತ್ತು ತಾನು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಸರ್ಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸುಂದರ ಹೃದಯವೂ ಆಗಿದೆ. ...