1

ಬೂಮ್‍ರಾಂಗ್
ಎಂ ಆರ್ ಭಗವತಿ

10 months ago

          ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತಾದರೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ; ಅದಂತೂ ಶತಃಸಿದ್ಧ!! ...

4

ನಿನ್ನೆಗಳಿವೆ ನಮಗಾಗಿ…
ಶಮ, ನಂದಿಬೆಟ್ಟ

2 years ago

ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳ ಕಥೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಥರ ತುಂಬ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ...