1

ಊರೆಂಬುದು ಊರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸಂಪಾದಕ

4 weeks ago

ಎರಡು ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ಮೊದಲನೆಯದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದರ ಕುರಿತದ್ದು. ದದಲಿತ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆಂದು ಶವ ಹೊತ್ತು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂ ಬಿಡದೆ ಅಟ್ಟಿದೆ. ...

2

ಮೃತ್ಯು ಎಂದರೆ ಭಯವೇಕೆ?
ಸಂಗೀತ ಹೆಚ್ ದಾವಣಗೆರೆ

10 months ago

ಮೃತ್ಯು ಎಂದರೆ ಭಯವೇಕೆ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು ಬೇರೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ.. ನವಚಿತ್ರವಿರುವ ಮಹಾಪುರಕ್ಕೆ… ಹೀಗೋ – ಹಾಗೋ ಮುಗಿಯುವುದಂತೂ ಖಚಿತ ಸಾಗಿಸಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಮನ್ವಂತರದ ಮಹಾಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರನ ನೆನಪು… ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಭೂತಗಳನೆನೆದಂತೆ ಜವರಾಯ ...