0

ಹಾಡಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಕಿರುನಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ
ಅರ್ಚನಾ ಎ ಪಿ

5 months ago

    ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಹೊರಟು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ… ಹೆಸರೇ ಇರದ, ಹೆಸರು ಬೇಡದ ಕೆಲವು ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಸುಳಿದಾಡಿದಂತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ…       ಮೇರಾ ವಕ್ತ್ ಜೈಸೆ ...

2

ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ
ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಲಂ

1 year ago

ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಸಸಿಯಿದ್ದಂತೆ. ನೆಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೊರನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಸುತ್ತಲಿನ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಮಯ… ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ಪಕ್ವವೂ ...