Share

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆಸರೆ!
ಡಿ ಎಂ ಹೆಗಡೆ

 

ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿರುವಂತೆಯೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿರುತ್ತಾರೆ! ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ!

 

 

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕೂಂತ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಡುತ್ತೇವೆ. ‘ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ’ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಶರೀರದ ಠೇಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚಂದ. ಅವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾದ ಕಾಂತಿಯೇ ಚಂದ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ, ಕೂತಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನವರ ಕಣ್ಣೋಟ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಏನೀದ್ದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ.

ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾದ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ!?’ ಅಂತ ನೀವು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿರುವಂತೆಯೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿರುತ್ತಾರೆ! ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ! ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬಲಾರಿರಿ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಇಂತಹವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಾವು ಬುದ್ಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋವಿನ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೇ (ನೋವಿಲ್ಲದೇ) ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

‘ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ?’ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರು, ‘ಏನೂ ಇದ್ದೀನಪ್ಪಾ. ಏನು ಚೆನ್ನವೋ ಏನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವಾಗಲೇ ಈ ತಲೆನೋವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ! ಇಡೀ ದಿನ ನರಕಯಾತನೆ..’ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ‘ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಾರಾಯಾ! ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂತ ಎರಡು ಸುತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಾರೂಢಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿಯೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ‘ನೀವು, ಆಸ್ಪತೆಗ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೋ, ಅವರ ನೋವಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅವರ ದುರದೃಷ್ಟದ ಪುರಾಣವನ್ನು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲೆದದ್ದಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಟರಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕಾಗಿಲ್ಲರೀ!’ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ – ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ಮದ್ದು’ ಅಂತ ವಿಷಾದದಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೂಂತ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು, ಎಷ್ಟೂಂತ ಗುಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು? ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಿಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಂತನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೇ ದಿನಕಳೆಯಬೇಕೂಂತ ಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದಿದೇಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ! ಅಂತ ಮತ್ತೂ ನರಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೋವಿನ ಕತೆಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತಲೆನೋವು, ಕಾಲುನೋವು, ಅಂಗಾಲಿನ ಉರಿ, ಆಗಾಗ ಕೈಕಾಲು ನಡುಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನೋವು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಕಾಗುತ್ಯೇ? ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಜನ್ಮದ್ದೋ, ಈ ಜನ್ಮದ್ದೋ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಬದುಕಬೇಕು, ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರೆವೇದಾಂತವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಾರೊಗ್ಯದ ಆಸರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಲೆನೋವನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲುನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕೆಳೆದಂತೆ ಅವರ ನೋವು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ!

‘ನಿಮಗಂತೂ ನನ್ನ ತಲೆನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ! ನೀವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಯಿತು’ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೋ, ‘ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಟೆನ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್, ಮೀಟಿಂಗು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಿರ್ತೀಯಾ!’’ ಎನ್ನುವ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಗಂಡನನ್ನೋ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ-ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಋತುಸ್ರಾವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಇಂತಹ ಭಾವಾತಿರೇಕಗಳು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು, ಆಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇರುವ ಪರಿಸರವನ್ನಲವಲಂಬಿಸಿ ಅವರ ಕೋಪದ ತೀವ್ರತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು, ಪಾಲಕರನ್ನು ಬೈಯತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೆಂದೋ, ಕಾಫಿಗೆ ಪೌಡರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತೆಂದೋ, ಸಂತೆಯಿಂದ ತಂದ ತರಕಾರಿ ಒಣಗಿದೆಯೆಂದೋ, ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುನಗುತ್ತ ಉಲಿಯುವವರು ತನ್ನತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಿಡುಕುತ್ತಾರೆಂದೋ… ಹೀಗೇ ನೂರಾರು ನವನವೀನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಹೆಕ್ಕಿ ಹರಿತವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಝಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನವನ್ನಾಗಲೀ, ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಅಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಭಾವವೇ ಬದಲಾಗಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಮುಖ ಅನಾಕರ್ಷಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಗಿಲು, ಆತಂಕ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರೆತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಉಳಿದರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಸೂಕ್ತ ಮನೋಚಿಕತ್ಸಕರನ್ನು/ ಸಂಮೋಹಿನಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದರೆ ಬಹುಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ನಟನೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸರೆ ಸಿಗದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಂತಹವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯವೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಡಿ ಎಂ ಹೆಗಡೆ

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಸಮ್ಮೋಹನ ತಜ್ಞ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಹೆಲ್ತ್‌ ಕೇರ್‌ ಮೂಲಕ, ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾಶಿಲರು. ದಶಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕುರಿತ ‘ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜೀವನ’ ಹಾಗೂ ‘ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ’ ಇವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1992), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1993), ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2007) ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ.

ವಿಳಾಸ: ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫೋನ್: 9481405184, ಇಮೈಲ್: holisticarogya@gmail.com

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 1 day ago No comment

  ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ದಾರಿಯೇ ದೈವ… ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ

  ಪ್ರವಾಸಿ ಸವಿತಾ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ   ಇದು ನಾನು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ನವ ಮಾನವ’ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಸಿಕದ (ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 2011ರ ...

 • 6 days ago One Comment

  ಅಜ್ಜಿಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಜ್ಜಂಗೇನು ಗೊತ್ತು!

          ಕಥನ         ಅಜ್ಜ ಪೆನ್ಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಖುಷಿ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಂದಿ ಮೂಲೇನೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಿದ್ಲು. ದಡಾ ಬಡಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸರಾಪರಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊತಾಕೊತಾ ಸದ್ದು ...

 • 1 week ago No comment

  ವಸಂತದ ನೆನಪು; ಮಾಗುವ ಹುರುಪು!

    ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತ ಸಾಗಿ, ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗಿನದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಲಿತದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಟಿಸಿಲೊಡೆದಿರುತ್ತದೆ.     ಕುಣಿದಾಡುವಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯವಿರುವ ಯೌವನಕ್ಕೂ, ಕುಂದಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಇಳಿಗಾಲದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಬರುವುದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸು! ಹುಟ್ಟು, ಬದುಕು ,ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಬದುಕನ್ನು ಹಲವರು ಸಾಧನೆಗಳ ...

 • 1 week ago No comment

  ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು, ಬೇಗುದಿಯ ನೆನಪು…

  ಪ್ರವಾಸಿ ಸವಿತಾ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ   ಇದು ನಾನು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ನವ ಮಾನವ’ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಸಿಕದ (ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 2011ರ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಬೇಕು…

  ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈಗಲೂ ನಗು ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎತ್ತ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರಿನತ್ತ ನಡೆದು ಬೇಕಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ನೊಣ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ನನ್ನ ಆಗಮನವು ಅಂಥಾ ಉತ್ಸಾಹವೇನೂ ತರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ...


Editor's Wall

 • 11 May 2018
  1 month ago No comment

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾ?

  ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟನೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ...

 • 10 May 2018
  2 months ago No comment

  ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ; ವಾರವಿಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ!

  ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂಬಂಥ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿರ, ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುರಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬೇಡುವ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ...

 • 03 May 2018
  2 months ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕು ದೂಡಬೇಕು

                    ಆಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ವರ ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.   ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಘಟಿಸಿತ್ತೋ ಅರಿಯೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಕಕ್ಕ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ...

 • 30 April 2018
  2 months ago No comment

  ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹೋರಾಟದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು

  ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಘಳಿಗೆಯೇ ಇಂಥದೊಂದು ಘಟನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಾದವಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸೂ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.   ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜದೆದುರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟೂ ವಾಮಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟತನ ಹೇಗೆ ಅಗಾಧ ಸಾಗರದ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ...

 • 28 April 2018
  2 months ago No comment

  ಮೈಬಣ್ಣವೆಂಬ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ

  ಈ ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥವಾದುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮೋನ್ನತಿ ಎಂಬಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಕುರೂಪವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೈಯುತ್ತಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ 1997ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಪುರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಪ್ಲವ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ...