Share

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ…
ಕಾದಂಬಿನಿ

 

ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 600 ರಿಂದ 1000 ಮರಿ ಮಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗಿಸಿವೆ.

 

ಅತಿಥಿ | ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

 

 

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅಸೀಮ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂದು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ದಿನವೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೆರೆದರೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಇಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾದೆ!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗುಬ್ಬಿಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಮನೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು.

ಈ ಬೆರಗನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಾರೆ.

ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆಯದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಡು ಹಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ರಮ್ಜಾನ್ ದರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದ ಕಾಲವೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದು ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಮಾತದು. ಆದರೆ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಗುಬ್ಬಿಯೆಂದು ತೋರಿಸಲೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ್ ಗಳು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ಅಥವಾ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ.

ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು, ಆಗ ಪ್ರತಿಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಂದೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಹೇಗೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಾದವು. ಆಗ ಅವಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಳಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳು ಕದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಹೊತ್ತುತರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು, ಬಯಲು, ಬೆಟ್ಟ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಲೇಔಟಾಗಿ, ಸೈಟುಗಳಾಗಿ, ಬಂಗಲೆಗಳೆದ್ದು ನಿಂತವು. ಹಕ್ಕಿಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವು, ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲೆಂದವು. ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಿತ್ತಲುಗಳೂ ಮಾಯವಾದವು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೇಗೋ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವು ಎನ್ನೋಣ. ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳೂ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತ, ಅವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೇರಾ ನೇರಾ ಹೊಣೆಗಾರನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ (ಅದೂ ತನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ) ಎತ್ತಿಹಾಕುತ್ತ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದ! ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಘನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾದ ಕೆಲ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಬ್ಬರು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಿತ ಪ್ರೇಮ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೇಬರ್ ಕಾಲನಿಯ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸೈಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ನಂತರ ಈ ಅಕ್ಕಿಮಿಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ನೆಲೆಯಾಯಿತಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಸೀಮ ಗುಬ್ಬಿಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೈವುಡ್ಡಿನ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಗೂಡೊಳಗಿನ ಕೃತಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಉರುಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಇಬಿಯವರ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದಿಟ್ಟರು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದರು. ಅಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದವು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ಇವರು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನೇರ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ, ದೇವರ ಕೋಣೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ತಂದು ಗೂಡು ನೇಯ್ದು ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು. ಇಷ್ಟೇಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲೂ ಹೊಕ್ಕವು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದ ಉಸಿರು. ಹೀಗೆಂದೇ ಅವರ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿನ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಈ ಡಿಸ್ಕುಗಳಿಗೂ ಗೋಡೆಗೂ ನಡುವೆ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿದವು. ಆದರೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಯ್ತು!

ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗೂಡುಗಳು ಇವೆ, ಅದಲ್ಲದೆ 3 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸಾರಗಳಿವೆ. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಪೇರಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಸಿದ ಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 600 ರಿಂದ 1000 ಮರಿ ಮಾಡುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗಿಸಿವೆ.

ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೇವಲ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಗಿಡುಗಗಳು ಬರುವುದಿದೆ. ಆಗ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ ಗಿಡುಗವೊಂದನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಹೀಗೆ ಕೆಡವಿದರೂ ಆ ಗಿಡುಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯವರಿಗೆ. ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇವರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಚಿಕನ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟುಬಂದರು. ಆದರೇನು ಈ ಗಿಡುಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರತೊಡಗಿತು.

ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸಾಕುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕವರು, ಇದು ಯಾವ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆಗಾಗ ಗೂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಂದೊಟ್ಟುವ ಹುಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಗೂಡನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಿಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಕ್ಕಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಬಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವೆಡೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೀನಾ, ಮಹಿಮಾ, ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆಯೇ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು? ಇಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಪ್ರೇಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣವೇ?

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 5 days ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕವಿತೆಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟು: ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್

  ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ       ಕಾದಂಬಿನಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ ‘ಕಲ್ಲೆದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಹಕ್ಕಿ’ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 100 ಕವಿತೆಗಳಿವೆ ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ. ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ವಸಂತ ಬನ್ನಾಡಿ ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿ, ಕವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಬೆನ್ನುಡಿ ಇದೆ. “ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಳಕಾಗುವುದೆಂಬ ಮನೋಭಾವ ...

 • 1 week ago No comment

  ಕಾಲದ ಬೆವರಿನ ಬಡಿತಗಳು

  ಕವಿಸಾಲು   ಹುಲ್ಲಿನೆಳೆಗಳಲಿ ಬಿದಿರ ಕೊಂಬಿಗೆ ಆತುಗೊಂಡ ಜೋಪಡಿಯೊಳಗ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ದಿಂಬಾಗಿಸಿದ ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳಿನ ಗುರುತುಗಳು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿದ ಪಡಸಾಲಿ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ವಳ್ಳು ಬೀಸುಕಲ್ಲುಗಳ ಹೊಕ್ಕಳಲಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಅವಳು ನಡುಮನೆಯ ಮೈದಾನದಾಗ ನಡುಗಂಬದ ನೆಲೆ ಬಿರುಕ ಕಿಂಡಿಗಳಲಿ ಮುರಿದ ಟೊಂಗೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬೆಸೆದು ಗುಡಿಸಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಚಂದಿರನ ಜೋಗುಳ ಕಟ್ಯಾವು ಗಾಯದ ಬೆನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಮಳೆಯ ರಭಸದಲಿ ಕೆರೆಯಂತಾಗುವ ಜೋಪಡಿಯೊಳಗ ಎಳೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳನು ಪಕ್ಕೆಲುಬಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭರವಸೆ ತುಂಬ್ಯಾಳೊ ...

 • 1 week ago No comment

  ಕಾಲ ಮತ್ತು ನಾನು

        ಕವಿಸಾಲು       ಅಂತರಂಗದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ಕನಸುಗಳ ಜತನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ರಹಸ್ಯಗಳ ದುಂಡಗೆ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಾವಿರ ಮಡಿಕೆಗಳಲಿ ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಮಡಚಿ ಮೃದು ತುಟಿಗಳಲಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬೆವರ ಕೈಗಳಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕಾಣದಾಗ ಕದ್ದು ಹಿತ್ತಲಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟೆತ್ತರದ ಮರ ದಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಟೊಂಗೆಗಳ ಸೀಳಿನಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮರ ಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ...

 • 1 week ago No comment

  ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಡುವವರ ಮೇಲೊಂದು ಕಡಿವಾಣ

  ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಖಾಡದೊಳಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಕಟವನ್ನೂ ದೇಶದೊಳಗೇ ಒಂದು ತಳಮಳವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.   17ನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರುವಂತಿಲ್ಲ; ಎರಡನೆಯದು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ವಿವಾದವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ...

 • 2 months ago No comment

  ಪಂಡಿತರ ಹಳ್ಳಿಯ ‘ಮಂದರಗಿರಿ’

                ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಯುಗ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಿಗೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಆಗೀಗಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸುಖ ಎನ್ನುವ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರುವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಬೇಕು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ಪ್ರಯಾಣ, ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ...


Editor's Wall

 • 12 March 2019
  1 week ago No comment

  ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಡುವವರ ಮೇಲೊಂದು ಕಡಿವಾಣ

  ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಖಾಡದೊಳಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಕಟವನ್ನೂ ದೇಶದೊಳಗೇ ಒಂದು ತಳಮಳವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.   17ನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರುವಂತಿಲ್ಲ; ಎರಡನೆಯದು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ವಿವಾದವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ...

 • 08 December 2018
  3 months ago No comment

  170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಯರಾಮನ್

  ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಡಿದ್ದರು.   ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ, ನೂರಾರು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕೆ ಆರ್ ಜಯರಾಮನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಲ್ (ಭತ್ತವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಎಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಜಯರಾಮನ್, 170 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದುರ. ...

 • 30 November 2018
  4 months ago No comment

  ರಕ್ಕಸ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೋರಾಟ

  ಮನೆಯೊಳಗೇ ಹಂತಕರಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ತಾಣವೇ ಇಲ್ಲ.    2017ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು 87 ಸಾವಿರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡ, ಪ್ರಿಯಕರ, ಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ 50 ಸಾವಿರ. ಈ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊನ್ನೆ ನ.25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ. ನವೆಂಬರ್ 25, ...

 • 29 November 2018
  4 months ago No comment

  ರೈತರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದೆ ಮುಕ್ತಿ?

    ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಾಸಿಕ್-ಮುಂಬಯಿ ಕಿಸಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ಸಿಂಗೂರು- ರಾಜಭವನ್ ಕಿಸಾನ್ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಚ್’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹನ್ನಾನ್ ಮೊಲ್ಲಾ ಅವರು ‘ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರೈತರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.     ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ರೈತರ ಸಂಕಟಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ...

 • 09 November 2018
  4 months ago No comment

  ಹೊಸ ಕಾಲದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿಗಳು!

    ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾತು ಸೋಲದಂತೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೌನದ ಜರೂರು ಇನಿತಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.     ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ...